Tag: ନାମ ଚିକିତ୍ସାଳୟ

ନାମ ଚିକିତ୍ସାଲୟନାମ ଚିକିତ୍ସାଲୟ

କୃଷ୍ଟିୟାରେ ନାମ ଚିକିତ୍ସାଳୟ – ‘ପ୍ରାଣତନୁ ସନ୍ଧାନ ସମିତି’ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ । ନାମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଠାରେ ବହୁ ଦୂରରୋଗ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିରାମୟ କରାହୁଏ । ଏପରିକି ସଦ୍ୟାମୃତ କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାର ଶରୀର ବିଧାନର କୌଣସି ଅଙ୍ଗଯଦି ବିକୃତ ବା ବିକଳାଙ୍ଗ ନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏଇ ରକମ ଅବସ୍ଥାରେ) ଏଠାରେ ନାମ ସାହଯ୍ୟରେ ପୁନଃଜୀବିତ କରାହୁଏ । ଶ୍ରୀ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ , ଶ୍ରୀ ବରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ରାୟ, ଶ୍ରୀ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର […]