Day: May 11, 2021

ଘରେ ଘରେ କାନେ କାନେ ସତନାମ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବୁ ?ଘରେ ଘରେ କାନେ କାନେ ସତନାମ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବୁ ?

ପରମପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ସବୁଦିନ ପରି ସେଦିନ ବି ତାଙ୍କର ଆବାସକକ୍ଷକୁ ଗଲେ । ରାତ୍ରୀର ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ । ସେବକ ନନୀଗୋପାଳ  ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରି ଶ୍ରୀପଦଯୁଗଳରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ବାହାରେ ଜଗିରହିଲେ । ସଦାସଚେତନ, ସଦାଜାଗ୍ରତ ଏହି ଭକ୍ତଜଣକ ସେହି ମୁହୂର୍ତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରହରୀପରି କାମ କରନ୍ତି । ଘରେ ଘରେ କାନେ କାନେ ସତନାମ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବୁ ?https://youtu.be/sZmUpETCgDw ହଠାତ୍ ଗଭୀର ରାତିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୃହରେ ଆଲୋକ ଜଳିଲା । ସେବକ […]