Sale!

Barnashrama/ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ By Dr. Niranjan Mishra SPR

Original price was: ₹370.00.Current price is: ₹330.00. GST

Barnashrama/ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ By Dr. Niranjan Mishra SPR

ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ : ଏକ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ‘ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ’କୁ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପେ ପ୍ରାମାଣିକଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯିବାର ସର୍ବବିଧ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି | ଏଥିରେ ଥିବା ବିଷୟମାନ:-
ମାନବର ଉତ୍ପତ୍ତି,

 • ବିଶ୍ବ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ,
 • ବର୍ଣ,
 • ବର୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଭବ,
 • ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଶସ୍ତି,
 • ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ,
 • ବୈଦିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା,
 • ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ବିକାଶ,
 • ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ,
 • ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ,
 • ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ,
 • ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ,
 • ସଂହିତା ଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା,
 • ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମମତରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ,
 • ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ବିଶ୍ଵଜନୀନ ରୂପ
 • ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ‘ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ’
 • ଯୁଗପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୂକୁଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମତଦାର୍ଶରେ ‘ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ’
 • ‘ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ’ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନିଷୀମାନଙ୍କର ମତ ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ
 • ଚତୁର୍ବିଧ ପ୍ରକାରଭେଦ ସର୍ବତ୍ର
 • ‘ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଜାତିପ୍ରଥା
 • ‘ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଓ ବିଜ୍ଞାନ
 • ‘ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଓ ବିବାହ
 • ‘ଜନି’ ଗତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ

Description

Barnashrama/ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ By Dr. Niranjan Mishra SPR

ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ : ଏକ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ‘ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ’କୁ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପେ ପ୍ରାମାଣିକଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯିବାର ସର୍ବବିଧ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି | ଏଥିରେ ଥିବା ବିଷୟମାନ:-
ମାନବର ଉତ୍ପତ୍ତି,

 • ବିଶ୍ବ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ,
 • ବର୍ଣ,
 • ବର୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଭବ,
 • ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଶସ୍ତି,
 • ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ,
 • ବୈଦିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା,
 • ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ବିକାଶ,
 • ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ,
 • ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ,
 • ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ,
 • ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ,
 • ସଂହିତା ଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା,
 • ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମମତରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ,
 • ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ବିଶ୍ଵଜନୀନ ରୂପ
 • ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ‘ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ’
 • ଯୁଗପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୂକୁଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମତଦାର୍ଶରେ ‘ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ’
 • ‘ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ’ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନିଷୀମାନଙ୍କର ମତ ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ
 • ଚତୁର୍ବିଧ ପ୍ରକାରଭେଦ ସର୍ବତ୍ର
 • ‘ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଜାତିପ୍ରଥା
 • ‘ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଓ ବିଜ୍ଞାନ
 • ‘ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଓ ବିବାହ
 • ‘ଜନି’ ଗତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ

Additional information

Weight564 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Barnashrama/ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ By Dr. Niranjan Mishra SPR”

Your email address will not be published. Required fields are marked *