Punyagarbha/ପୂନ୍ୟଗର୍ଭା By Dr. Niranjan Mishra SPR

270.00 GST

Punyagarbha/ପୂନ୍ୟଗର୍ଭା By Dr. Niranjan Mishra SPR

ପୂନ୍ୟଗର୍ଭା:ମାତୃତ୍ୱରେ ନାରୀତ୍ୱର ସାର୍ଥକତା -ଏହାକୁ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜର ଗର୍ଭକୁ ପବିତ୍ର କରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପ୍ରଣେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲନ୍ତି ସେଇ ମା ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ |

Description

Punyagarbha/ପୂନ୍ୟଗର୍ଭା By Dr. Niranjan Mishra SPR

ପୂନ୍ୟଗର୍ଭା:ମାତୃତ୍ୱରେ ନାରୀତ୍ୱର ସାର୍ଥକତା -ଏହାକୁ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜର ଗର୍ଭକୁ ପବିତ୍ର କରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପ୍ରଣେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲନ୍ତି ସେଇ ମା ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ |

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Punyagarbha/ପୂନ୍ୟଗର୍ଭା By Dr. Niranjan Mishra SPR”

Your email address will not be published. Required fields are marked *