Purusottam Panjika (2022)/ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପଞ୍ଜିକା

37.00 GST

ଗଣନାକାର : ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡ.ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ସହ-ପ୍ରତି-ୠତ୍ଵିକ (ସତସଙ୍ଗ,ଦେଓଘର , ଝାରଖଣ୍ଡ)

Description

Purusottam Panjika (2022)/ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପଞ୍ଜିକା

ଗଣନାକାର : ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡ.ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ସହ-ପ୍ରତି-ୠତ୍ଵିକ (ସତସଙ୍ଗ,ଦେଓଘର , ଝାରଖଣ୍ଡ)

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Purusottam Panjika (2022)/ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପଞ୍ଜିକା”

Your email address will not be published. Required fields are marked *